Оцінка впливу факторів зовнішнього середовища на діяльність кредитних спілок

Автори:
Мужилівський Михайло Дмитрович
Сторінки:
214 - 220
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті обґрунтовано значущість факторів зовнішнього середовища, які необхідно враховувати в процесі дослідження діяльності кредитних спілок. А також запропоновано використання оптимальної моделі рівня внесків членів на депозитні рахунки кредитних спілок, що дає змогу раціонально розміщувати кредитні ресурси, отримуючи при цьому максимально можливий дохід.


Ключові слова
кредитна спілка, факторна ознака, результативна ознака, коефіцієнт кореляції, коефіцієнт детермінації, кореляційно-регресійний аналіз


Посилання
  1. Теорія статистики: навч. посібник / П.Г. Вашків, П. І. Пастер, В. П. Сторожук, Є.І. Ткач– К. : Либідь, 2001. – 320 с.
  2. Всеукраїнська асоціація кредитних спілок [Електронний ресурс]: офіційний веб-сайт. – Режим доступу: http://www.vaks.org.ua.
  3. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]: офіційний веб-сайт. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
  4. Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України [Електронний ресурс]: офіційний веб-сайт. – Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua.
  5. Підсумки розвитку ринків небанківських фінансових послуг України за 2009 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  // http://www.dfp.gov.ua.