Соціально-економічний розвиток Сумщини: культурне середовище, його розвиток, інновації та перспективи

Автори:
Пересадько Галина Олександрівна, Козолуп Ігор Федорович, Лапіна Юлія Григорівна
Сторінки:
196 - 205
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті розглядається розвиток культурного середовища Сумщини, його заходи, інновації та перспективи. Проаналізовано основні завдання, цілі, проблеми, пріоритетні напрямки.


Ключові слова
Сумщина, інновації, розвиток регіону, культурне середовище


Посилання
  1. Соціальний розвиток України: сучасні трансформації та перспективи [Текст]: монографія/ С.І. Бандур, Т.А. Заяць, В.І. Куценко та ін. ; за заг. ред. д.е.н, проф., чл.-кор. НАН України Б.М.Данилишина. – 2-ге вид. доповн. і переробл. – Черкаси: Брама-Україна, 2006. – 620 с.
  2. Гейц В.М. Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави [Текст]: національна доповідь/ В.М. Гейц, А.І. Даниленко, М.Г. Жулинський ; за заг. ред. Гейца. – К.: НВЦ НБУВ, 2009. – 687 с.
  3. Крупка М. Проблеми соціально-економічного розвитку України в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / М. Крупка, В. Дорош. – Режим  доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/freu/2009_19/10.pdf.
  4. Стратегія соціально-економічного розвитку Сумської області на період до 2015 року. [Електронний ресурс]. – Режим  доступу: http://www.state-gov.sumy.ua/docs/strat_2007.pdf.
  5. Середньострокова програма економічного та соціального розвитку Сумської області на 2008-2011 роки [Електронний ресурс]. – Режим  доступу: http://www.state-gov.sumy.ua/docs/program/index_prog2.html.
  6. Економічний і соціальний розвиток України в 2006 році: здобутки, проблеми, перспективи. Цифри і факти [Електронний ресурс]. – Режим  доступу: http://www.mfa.gov.ua/usa/en/publication/content/8008.htm.
  7. Фонд эффективного управления. Отчет о конкурентоспособности Украины 2010. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.feg.org.ua/docs/Final_Full_Rus_2010.pdf.