Модель механізму забезпечення стратегічної стійкості машинобудівного підприємства

Автори:
Маслак Ольга Іванівна, Мовчан Ілона Валеріївна
Сторінки:
185 - 189
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті розглянуто теоретичні аспекти стратегічної стійкості та розроблено алгоритмічну модель механізму забезпечення стратегічної стійкості машинобудівного підприємства.


Ключові слова
стійкість, стратегічна стійкість, алгоритмічна модель стратегічної стійкості, стратегічна програма, механізм стратегічної стійкості підприємства


Посилання
  1. Ареф’єва О.В. Стратегічне забезпечення життєвого циклу підприємства / О.В. Ареф’єва // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 3 (81). – С. 43-50.
  2. Бараненко С.П. Стратегическая устойчивость предприятия / С.П. Бараненко, В.В. Шеметов. – М. : ЗАО «Центрполиграф», 2004. – 493 с.
  3. Зуб А.Т. Антикризисное управление / А.Т. Зуб. – М.: Аспект – Пресс, 2006. – 320 с.
  4. Максимова Л.В. Оцінка економічної стійкості підприємств / Л.В. Максимова // Маркетинг: теорія і практика. Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2007. – Вип. 13. – С. 132-138.