Доцільність формування корпоративної культури на підприємстві

Автори:
Башук Тетяна Олександрівна, Жолудєва Анастасія Миколаївна
Сторінки:
179 - 184
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

Стаття присвячена тлумаченню поняття корпоративної культури як ефективно діючого елементу системи мотивації на підприємстві. У даній роботі детально розглянуто підходи щодо визначення системи цінностей, на яких повинна ґрунтуватися корпоративна культура, а також наведено алгоритм її впровадження на підприємстві, починаючи від аналізу внутрішнього стану останнього та закінчуючи підтримкою високого рівня моделі корпоративної культури.


Ключові слова
корпоративна культура, мотивація, елементи корпоративної культури


Посилання
 1. Акофф Р.Л. Планирование будущего корпорации / Р.Л. Акофф - М. : Сирин, 2002.
 2. Богатырев М. Р. Организационная культура: Сущность и роль в системе управления : дисс. … к. э. н. / М.Р. Богатырев. – Москва : МГУ, 2005.
 3. Бурма О.  Лучшие способы мотивации сотрудников / О. Бурма [Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://www.rynok.biz/article/2010/5/24/ luchshie_sposobi_motivacii_sotrudnikov
 4. Вікіпедія. Інтернет-енциклопедія. [Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://ru.wikipedia.org/wiki/ Корпоративна_культура
 5. Дойль П. Маркетинг-менеджмент и стратегии / П. Дойль. – СПб. : Питер, 2002.
 6. Євтушевський В.А. Корпоративне управління / В.А. Євтушевський. – К. : Знання, 2006. – 406 с.
 7. Корпоративна культура : навчальний посібник / [Хаєт Г.Л., Єськов О.Л., Ковалевський С.В., Медведєва О.А., Кулійчук В.І., Яшина Е.В.]; за ред. Г.Л. Хаєта. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 403 с.
 8. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер – СПб. : Питер, 2003.
 9. Офіційний сайт кадрово-консалтингової компанії «ТОП - КАДР» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.topkadr.ru/glossary/glossary.html.
 10. Самоукина Н.В. Нематериальная мотивация персонала в условиях кризиса / Н.В. Самоукина // Мотивация и оплата труда. – 2009. – №1.
 11. Тесакова Н. Миссия и корпоративный кодекс / Н. Тесакова. – М. : РИП-холдинг, 2003. – 188 с.
 12. Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. Концепции и ситуации для анализа / А.А. Томпсон, А.Дж. Стрикленд. – М.: Вильямс, 2004.
 13. Формирование корпоративной культуры [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ir-sintez.com/content/view/78/84/.
 14. Шейн Э.Х. Организационная культура и лидерство / Э.Х. Шейн. – СПб. : Питер, 2002. – 336 с.
 15. Щербина С.В. Организационная культура как фактор перехода к рыночной экономике : дисс. … к. э. н. / С.В. Щербина. – Москва : МГУ. – 1999.