Інноваційне управління на основі показників оцінки стану зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Автори:
Любич Борис Борисович
Сторінки:
157 - 163
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

Статтю присвячено дослідженню підходів до визначення ефективності зовнішньоекономічних операцій підприємства. Розглянуто проблеми оцінки стану управління на підприємстві в контексті здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Систематизовано показники оцінки стану управління зовнішньоекономічною діяльністю на основі сучасних концепцій розвитку механізмів управління.


Ключові слова
аналіз зовнішньоекономічної діяльності, механізм управління, стан управління підприємства, система збалансованих показників


Посилання
  1. Вівчевич А.М. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності: навчальний посібник / А.М. Вівчевич, О.В. Максимець. – Львів : Афіша, 2004. – 140 с.
  2. Янковский А.Н. Внешнеэкономическая деятельность крупного промышленного комплекса. / А.Н.Янковский – Донецк : ДонНУ, 2000. – 540 с.
  3. Швиданенко Г.О. Сучасна технологія діагностики фінансово–економічної діяльності підприємства: монографія. / Г.О. Швиданенко, О.І. Олексик – К. : КНЕУ, 2002. – 192 с.
  4. Маркетинговий менеджмент: навч. посібник / за заг. ред. М.І. Белявцева та В.Н. Воробйова. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 407 с.
  5. Kaplan R.S. The Balanced Scorecard – Meashures the Drive Performance / R.S. Kaplan, D.P. Norton // Harvard Business Review, 1992. – January-February. – P. 71.
  6. Любич Б.Б. Сучасні підходи до управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства / Б.Б. Любич ; Донецький економіко–гуманітарний інститут МОН України; Інститут економіко-правових досліджень НАН України //  Прометей: регіональний збірник наукових праць з економіки. – Донецьк : ДЕГІ, 2008. – Вип. 1(25). – С. 48-53.
  7. Воронкова А.Е.  Оцінка дії механізму управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства / А.Е. Воронкова, Б.Б. Любич ; Донецький економіко–гуманітарний інститут МОН України; Інститут економіко–правових досліджень НАН України // Прометей: регіональний збірник наукових праць з економіки. – Донецьк : ДЕГІ, 2009. – Вип. 1(28). – С. 199-202.
  8. Оценка эффективности деятельности кампании. Практическое руководство по использованию сбалансированной системы показателей : пер. с англ. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2004. – 304 с.