Розвиток ринку технологічних інновацій в Україні у процесі інтернаціоналізації науки і технології

Автори:
Суміна Ольга Миколаївна, Ткачук Юрій Якович
Сторінки:
139 - 144
Мова оригіналу:
Російська
Цитувати як:


Анотація

У статті авторами проведено дослідження тенденцій розвитку процесів інтернаціоналізації та глобалізації технологічного розвитку та зроблено аналіз можливостей шляхів виходу України на міжнародний ринок технологій.


Ключові слова
технологічні інновації, міжнародний ринок технологій, фінансування науково-технічних розробок


Посилання
  1. Гончарова Н.П. Інноваційна економіка: проблеми і пріоритети / Н.П. Гончарова // Актуальні проблеми економіки. – 2009. –  №6. – С. 11–18.
  2. Дементьев В.Е. Догоняющее развитие через призму теории «длинноволновой» технологической динамики / В.Е. Дементьев // Российский экономический журнал. – 2009. – № 1-2. – С. 34–48.
  3. Иванова Н. Инновационная сфера: итоги столетия / Н. Иванова // Мировая экономика и международные отношения. – 2001. – № 8. – С. 22 –24.
  4. Ильяшенко С.Н. Экономический механизм управления инновационным развитием в условиях переходного периода / С.Н. Ильяшенко // Вестник Сумского государственного университета. – 1999. – № 3. – С. 55–59.
  5. Корж М.В. Особенности развития международного маркетинга в промышленной сфере в условиях глобализации / М.В. Корж // Актуальні проблеми економіки. – 2009. –  № 1. – С. 73–81.
  6. Світова економіка : підручник / А.С. Пилипенко, В.С. Будкін, О.І. Рогач та ін. – К. : Либідь, 2007. – 640 с.
  7. Стастичний щорічник України за 2007 р. – К. : Державне підприємство «Інформаційно-аналітичне агенство», 2008. – С. 332–334.
  8. Хаустов В. Механізм трансферту технологій на національному та міжнародному рівнях / Володимир Хаустов // Економіст. – 2009. – № 1. – С. 37–41.