Актуальні питання маркетингу закупівель, планування потреби матеріальних ресурсів промислового підприємства

Автори:
Розумна Наталя В’ячеславівна
Сторінки:
131 - 138
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

Закупівельна діяльність промислового підприємства взаємодіє і впливає на функціонування всіх розділів підприємства: від виробництва до реалізації готової продукції. Від ефективності маркетингу закупівель залежить не тільки отримання і максимізація прибутку підприємства, але й найголовніше сьогодні – конкурентоспроможність продукції, можливості розвитку підприємства в довгостроковій перспективі. У статті проаналізовано сучасні тенденції розвитку закупівельної логістики, розроблено практичні рекомендації щодо вибору системи планування потреби матеріальних ресурсів, оптимізації витрат на виконання заказу і підтримки розміру запасів промислового підприємства.


Ключові слова
закупівельна логістика, матеріальні ресурси, розмір заказу, оптимізація, система планування


Посилання
  1. Фирон Х., Управление снабжением и запасами. Логистика / Х. Фирон, М. Линдерс ; пер. с англ. – СПб.: Полигон, 1999. – 768 с.
  2. Van Weele A. Purchasing & Supply Сhain Management: Analysis, Planning and Practice. – Thomson Business Pr., 2001.
  3. Азарян Е.М. Международный маркетинг / Е.М. Азарян. – Х. : Студцентр, 2003. – 202 с.
  4. Неуров І.В. Види закупівельних ситуацій на машинобудівних підприємствах / І.В. Неуров // Логістика. – Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2008. – 520 с.
  5. Крикавський Є., Промисловий маркетинг / Є. Крикавський, Н. Чухрай. – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2004. – 307 с.
  6. Промисловий маркетинг / за ред. А.О. Старостіної. – К.: І. Федоров, 1997. – 400 с.
  7. Сергеев В.И. Логистика в бизнесе / В.И. Сергеев. – М. : Инфра-М, 2001. – 608 с.