Шляхи покращення фінансування інноваційного розвитку в Україні з використанням міжнародного досвіду

Автори:
Кобушко Ігор Миколайович, Гусейнова Еліна Ільгар кизи
Сторінки:
124 - 130
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті обґрунтовано необхідність переходу України на інноваційний шлях розвитку, проаналізовано основні джерела фінансування інноваційної діяльності у країні та запропоновано напрямки вдосконалення механізму фінансування інноваційної діяльності на основі використання міжнародного досвіду.


Ключові слова
інновації, інноваційний розвиток, фінансування, інноваційна діяльність


Посилання
  1. Власова І. Особливості фінансування інноваційної сфери в розвинутих країнах / І. Власова // Вісник КНТЕУ. – 2009. – № 1, с. 36 – 46.
  2. Головінов О.М. Пріоритетні напрями розвитку і проблеми фінансування інноваційної діяльності [Електронний ресурс] / О.М. Головінов, А.І. Ковтун. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/11_EISN_2010/Economics/64084.doc.htm
  3. Зінько Н. Інструменти стимулювання інноваційної діяльності (на прикладі Індії, Ірландії, Сінгапуру, Фінляндії, Японії) / Н. Зінько // Регіональна економіка. – 2006. – № 4.
  4. Корінько М.Д. Інновації у діяльності суб’єктів господарювання / М.Д. Корінько // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 5(95). – С. 149-153.
  5. Патон Б.Є. Наука – інноваціям / Б.Є. Патон // Наука та інновації. – 2008. – № 5. – С. 19-20.
  6. Рожко О.Д. Фінансово-кредитні важелі інноваційного розвитку України / О.Д. Рожко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2005. – №10. – С. 50.
  7. Фонд Ріната Ахметова виступає за державне фінансування інновацій [Електронний ресурс]. – Режим  доступу: http://ukranews.com/uk/news/ukraine/2010/09/20/27292
  8. Чернова О.В. Податкове стимулювання інноваційної діяльності / О.В. Чернова // Економіка та держава. – 2007. – № 7.
  9. Шумська С. Втеча капіталу з української економіки: аналіз та оцінка за даними платіжного балансу / С. Шумська // Економічна теорія. – 2008. – № 4. – С. 56-77.
  10. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.