Механізм формування стратегії інноваційного розвитку лісогосподарських підприємств

Автори:
Бойко Ольга Вікторівна, Іваницька Марія Ярославівна
Сторінки:
119 - 123
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті розглянуто механізм формування сучасної стратегії інноваційного розвитку лісогосподарських підприємств. Визначено особливості формування стратегії інноваційного розвитку лісогосподарських підприємств та запропоновано концепцію управління їх інноваційною діяльністю.


Ключові слова
інноваційна діяльність, інноваційний розвиток, стратегія інноваційного розвитку, механізм управління, лісогосподарське підприємство


Посилання
  1. Антонюк Л.Л. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації: монографія / Л.Л. Антонюк, А.М. Поручник, В.С. Савчук. – К. : Вид-во «КНЕУ», 2003. – 326 с.
  2. Геєц В.М. Інноваційні перспективи України: монографія / В.М. Геєц, В.П. Семиноженко.  – Харків: Константа, 2006. – 272 с.
  3. Дейнека А.М. Лісове господарство: еколого-економічні засади розвитку: монографія / А.М. Дейнека. – К.: Вид-во «Знання», 2009. – 422 с.
  4. Маркетинг. Менеджмент. Інновації: монографія / за заг. ред. С.М. Ілляшенко. – Суми: ТОВ «ТД «Папірус», 2010. – 624с.
  5. Инновационный менеджмент: учебник для вузов / [С.Д. Ильенкова, Л.М. Гохберг, С.Ю. Ягудин и др.]; под ред. С.Д. Ильенковой. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 327 с.
  6. Крылова И.К. Формирование конкурентоспособной инновационной стратегии развития предприятия / И.К. Крылова // Реструктуризация промышленных предприятий: материалы Всероссийской научно-практической конференции, 3-5 травня 2005 р., Казань. – Казань: КГФЭИ, 2005. – С. 156-159.
  7. Побурко Я.О. Методологічні засади стратегічного планування діяльності лісогосподарського комплексу регіону / Я.О. Побурко, О.М. Шубалий // Регіональна економіка. – 2007. – №3. – С. 26-36.
  8. Санто Б. Сила инновационного саморазвития / Б. Санто // Инновации. – 2004. – № 2. – С. 6-7.
  9. Хашир Б.О. Инновационные технологии эффективного регионального развития малого предпринимательства лесного комплекса : монография / Б.О. Хашир, P.P. Апсалямов, М.Р. Пшидаток, О.З. Хуажев . – Краснодар: КубГТУ, 2008. – 326 с.
  10. Чухрай Н. І. Товарна інноваційна політика: управління інноваціями на підприємстві : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Н.І. Чухрай, Р.О. Патора. – К.: Кондор, 2006. – 397 с.