The marketing clusterization maintenance of economics at a regional level

Authors:
A.S. Teletov
Pages:
176 - 184
Language:
Ukrainian
Cite as:


Annotation

Clusterization is considered as the tool of increase of competitiveness of the separate subjects of economic activity of region. It is shown, that the realization of complex marketing researches should promote creation of cooperation regional economic complex with common structure of reproduction. Positive results of cluster functioning – in a general efficiency of its participants.   


Keywords
marketing of region, economic cluster, economic regional politics, clusterization of economic system, economic integration, partners' relationship, division of labor


Links
  1. Sovremennye innovacionnye struktury i kommercializaciya nauki / pod red. A.A. Mazura. - Harkov : Poliart, 2000. - 254 s.
  2. Porter M. Konkurenciya / M. Porter. - K : Vilyams, 2001. - S. 495.
  3. Kanishchenko N.G. Formuvannya nacionalnih galuzevih klasteriv v umovah internacionalizaciyi / N.G. Kanishchenko // Formuvannya rinkovih vidnosin v Ukrayini: zb. nauk. pr. - 2006. - Vip., 4 (59). - S. 70-73.
  4. Tielietov O.S. Marketing partnerskih stosunkiv u sistemi virobnictva i spozhivannya promislovoyi produkciyi / O.S. Tielietov // Marketing i menedzhment innovaciynogo rozvitku : monografiya / [S.M. Illyashenko, L.G. Melnik, V.V. Bozhkova ta in.] ; za red. S.M. Illyashenka. - Sumi : Univ. kn., 2006. - S. 58-117.     
  5. Derzhavna regionalna politika Ukrayini: osoblivosti ta strategichni prioriteti : monografiya / za red. Z.S. Varnaliya. - K. : NISD, 2007. - 768 s.     
  6. Tielietov O.S. Principi pobudovi marketingovih promislovih sistem / O.S. Tielietov // Mehanizm regulyuvannya ekonomiki. - 2006. - no4. - S. 63-72.  
  7. Tielietov O.S. Marketingovo-innovaciyni aspekti regionalnoyi ekonomichnoyi politiki / O.S. Tielietov // Visnik Hmelnickogo nacionalnogo universitetu. - 2010. - no5, T.3. - S. 46-50.
  8. Nova Sumshchina - 2015. Strategiya rozvitku Sumskoyi oblasti na period do 2015 roku [Programa rozvitku Sumskoyi oblasnoyi derzhavnoyi administraciyi]; kol. avtoriv. - 2010. - 207 s.    
  9. Tielietov O.S. Problemi miskogo gospodarstva v umovah osoblivostey regionu / O.S. Tielietov, M.V. Provozin // Mehanizm regulyuvannya ekonomiki. - 2010. - no 3. - T. 3. - S. 42-51.