Intellectual capital of the high school as pledge of its innovative development: essence, structure, approaches to the estimation

Authors:
S.M. Illyashenko
Pages:
145 - 154
Language:
Ukrainian
Cite as:


Annotation

In the article the essence and the maintenance of the intellectual capital of the high educational institution as economic category is opened. Its structure is specified, the criterion base is formed and methodical approaches to its estimation both in a complex, and on its separate subsystems and elements are developed.  


Keywords
intellectual capital of high school, innovative development, subsystems and capital elements, estimate criteria, estimation technique


Links
 1. Illyashenko S.M. Sutnist, struktura i metodichni osnovi ocinki intelektualnogo kapitalu pidpriiemstva / S.M. Illyashenko // Ekonomika Ukrayini. - 2008. - no 11. - S.16-26.
 2. Kremen V.G. K obshchestvu znaniy - cherez sovershenstvovanie sistemy obrazovaniya / V.G. Kremen // Socialno-ekonomicheskie problemy informacionnogo obshchestva / pod. red. d.e.n., prof. L.G. Melnika. - Sumy: ITD <>, 2005. - S. 34-40.
 3. Bruking E. Intellektualnyy kapital: klyuch k uspehu v novom tysyacheletii / E. Bruking / Per. s angl, pod red. L. N. Kovachin Piter, 2001. - 288 s.
 4. Inozemcev V.L. Za predelami ekonomicheskogo obshchestva. Postindustrialnye teorii i postekonomicheskie tendencii v sovremennom mire / V.L. Inozemcev. - M.: Academia. - Nauka, 1988. - 640 s.
 5. Kastels M. Informacionnaya epoha: ekonomika, obshchestvo i kultura / M. Kastels. - M.: GU VShE, 2000. - 608 s.
 6. Kozyrev A.N. Intellektualnyy kapital. / A.N. Kozyrev [Elektronniy resurs]. - Rezhim dostupu: http://revolution.allbest.ru.
 7. Leontev B.B. Cena intellekta. Intellektualnyy kapital v rossiyskom biznese. / B.B. Leontev. - M.: Izdatelskiy centr <>, 2002 - 200 s.
 8. Makarov V.L. Ekonomika znaniy: uroki dlya Rossii / V.L. Makarov // Vestnik Rossiyskoy Akademii Nauk. - T. 73. - 2003. - no 5. - S. 450-462.
 9. Melnik L.G. Ekonomika informacii i informacionnye sistemy predpriyatiya: uchebn. posob. / L.G. Melnik, S.N. Ilyashenko, V.A. Kasyanenko. - Sumy: ITD <>, 2004. - 400 s.
 10. Melnik L.G. Predposylki formirovaniya informacionnogo obshchestva / L.G Melnik / Socialno-ekonomicheskie problemy informacionnogo obshchestva / Pod red. d.e.n., prof. L.G. Melnika. - Sumy: ITD "Universitetskaya kniga", 2005. - S. 60-87.
 11. Melnik L.G. Ekonomika i informaciya: ekonomika informacii i informaciya v ekonomike: Enciklopedicheskiy slovar. / L.G Melnik. - Sumy: ITD <>, 2005. - 384 s.
 12. Institucionalnye osnovy innovacionnyh processov: Materialy Chetvertyh Drukerovskih chteniy / pod red. R.M. Nizhegorodceva. - M.: Dobroe slovo, 2008.  - 352 s.
 13. Tofler E. Metamorfozy vlasti: Per. s angl. / E. Tofler. - M.: OOO <>, 2004. - 669 s.
 14. Tofler E. Tretya volna. / E. Tofler. - M.: Izdatelstvo AST, 1999. - 784 s.
 15. Geec V.M. Socialno-ekonomicheskie transformacii pri perehode k ekonomike znaniy / V.M. Geec // Socialno-ekonomicheskie problemy informacionnogo obshchestva / Pod. red. d.e.n., prof. L.G. Melnika. - Sumy: ITD <>, 2005. - S. 16-33.
 16. Ivanov Yu.V. Formuvannya konkurentnih perevag vishchih navchalnih zakladiv na rinku osvitnih poslug Ukrayini: avtoref. dis. ... kand.. ekon. nauk: 08.00.04 / Ivanov Yuriy Vasilovich. - Poltava, 2008. - 20 s.  
 17. Obolenska T.Ie., Usichenko Yu.N. Naukovi zasadi formuvannya mehanizmu uzgodzhenoyi vzaiemodiyi rinku osvitnih poslug ta rinku praci / T.Ie.Obolenska, Yu.N. Usichenko // Naukoviy visnik Nacionalnogo girnichogo universitetu, 2006. - no 4. - S. 10-15.
 18. Pankruhin A.P. Marketing obrazovatelnyh uslug i marketingovoe obrazovanie: problemy i perspektivy v Rossii / A.P.Pankruhin // Naukoviy visnik Nacionalnogo girnichogo universitetu, 2005. - no 5. - S. 5-10.
 19. Pasinovich I.I. Derzhavne regulyuvannya vishchoyi osviti v umovah rinkovih vidnosin: avtoref. dis. ... kand.. ekon. nauk: 08.00.03 / Pasinovich Irina Igorivna. - Lviv, 2009. - 21 s.
 20. Reshetilova T.B. Ocinka konkurentospromozhnosti vishchogo navchalnogo zakladu / T.B Reshetilova // Naukoviy visnik Nacionalnogo girnichogo universitetu, 2005. - no 5. - S.10-14.
 21. Semenyuk S.B. Doslidzhennya kon'yunkturi rinku osvitnih poslug / S.B. Semenyuk. - Ternopil: Vektor, 2008. - 160 s.