Analysis of theoretical basics of internal communications as a necessary condition effective management of enterprise

Authors:
L.Yu. Sager
Pages:
128 - 136
Language:
Ukrainian
Cite as:


Annotation

The article is devoted to the use of communications in terms of management of information and interpersonal interaction in the domestic enterprise level. in the article the basic theoretical aspects of internal communications in the enterprise management system as part of its efficient functioning: clarified the essence of the concept of "communication";  systematized the advantages and disadvantages of internal communications  of the enterprises, and their goals on the enterprise; systematized the barriers to effective communication process.


Keywords
communication, goals, benefits, shortcomings, barriers, principles


Links
 1. Plotnikov M.V. Effektivnye kommunikacii v organizacii [Elektronniy resurs]. - Rezhim dostupu : http://www.elitarium.ru/2008/11/26/kommunikacii_ organizacija.html
 2. Pochepcov G.G. Teoriya kommunikacii / G.G. Pochepcov. - M. : Reflbuk ; K. : <>, 2001. - 656 s.
 3. Berleson B. Kommunikaciya - eto... [Elektronniy resurs] / B. Berleson, G. Steyner. - Rezhim dostupu : http://www.com-management.narod.ru/
 4. Filosofskiy slovar / pod red. I.T. Frolova. - 4-e izd. - M. : Politizdat, 1981. - 445 s.
 5. Filosofska enciklopediya [Elektronniy resurs]. - Rezhim dostupu : http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_new_philosophy/605/
 6. Petruk N.K. Organizaciya yak suspilniy fenomen: zasadi socialno-filosofskogo analizu [Elektronniy resurs] / N.K. Petruk. - K. : Centr duhovnoyi kulturi , -2004. - no 43. - Rezhim dostupu : http://www.filosof.com.ua/Jornel/M_43/Petruk.htm
 7. Reva V.E. Kommunikacionnyy  menedzhment : uch.-metod. posob. / V.E. Reva. - Penza : Izd. PGU, 2003. - 161 s.
 8. Curul O.A. Menedzhment u derzhavnih organizaciyah : navch. posib. / O.A. Curul. - K. : KNEU, 2002. - 142 s.
 9. Nikolaeva Zh.V. Osnovy teorii kommunikacii : uch.-metod. posob. / Zh.V. Nikolaeva. - Ulan-Ude : VSGTU, 2004. - 274 c.
 10. Bielyakov O.O. Rol zasobiv masovoyi komunikaciyi u formuvanni ekologichnoyi politiki [Elektronniy resurs] / O.O. Bielyakov. - Rezhim dostupu : http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=book.index&book=28
 11. Burceva T.A. Upravlenie marketingom : ucheb. posob. / T.A. Burceva, V.S. Sizov, O.A. Cen. - M. : <>, 2005. - 271 s.
 12. Rizun V.V. Teoriya masovoyi komunikaciyi [Elektronniy resurs] / V.V. Rizun. - Rezhim dostupu : http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=book.index&book=1
 13. Milner B.Z. Teoriya organizacii [Elektronniy resurs] / B.Z. Milner. - M. : Izd-vo <>, 2003. - 480 s. - Rezhim dostupu : http://www.com-management.narod.ru/.
 14. Hmil F.I. Menedzhment / F.I. Hmil. - K. : Vishcha shkola, 1995. - 351 s.
 15. Leyhif Dzh.M. Bizness-kommunikacii / Dzh.M. Leyhif, Dzh.M. Penrouz. - SPb. : Piter, 2001. - 688 s.
 16. Primak T.O. Marketingovi komunikaciyi v sistemi upravlinnya rinkovoyu diyalnistyu pidpriiemstva : avtoref. dis. na zdobuttya nauk. stup. doktora ekon. nauk : spec. 08.06.01 <> / T.O. Primak. - K., 2004. - 26 s.
 17. Girchenko T.D. Marketing : navchalniy posibnik / T.D. Girchenko, O.V. Dubovik. - K. : <>, Centr navchalnoyi literaturi, 2007. - 255 s.
 18. Yalovega N.I. Principi zastosuvannya osnovnih komunikaciynih instrumentiv u diyalnosti pidpriiemstv spozhivchoyi kooperaciyi [Elektronniy resurs]. - Rezhim dostupu : http://www.rusnauka.com/19_NNM_2007/Economics/23199.doc.htm.
 19. Grigoreva N.N. Kommunikacionnyy menedzhment: uchebnyy kurs (uchebno-metodicheskiy kompleks) [Elektronniy resurs] / N.N. Grigoreva. - M. : Centr distancionnyh obrazovatelnyh tehnologiy MIEMP, 2010. - Rezhim dostupu : http://e-college.ru/xbooks/xbook157/book/index/.
 20. Skuratovskaya N.S. Investicii v kulturu: vliyanie korporativnoy kultury na finansovye pokazateli kompanii / N.S. Skuratovskaya // Motivaciya i oplata truda . - 2007. - no1.- S. 56-64.
 21. Surkov S.A. Barery v marketingovyh kommunikaciyah [Elektronniy resurs] / S.A. Surkov. - Rezhim dostupu : http://grebennikon.ru/article-MzVU.html.
 22. Sadekov A.A. Mehanizmy ekologo-ekonomicheskogo upravleniya predpriyatiem: monografiya / A.A. Sadekov. - X. : Inzhek, 2004.
 23. Osnovi vnutrishnoyi komunikaciyi [Elektronniy resurs]. - Rezhim dostupu :  http://www.ukrainepublicdialogue.org/?page_id=159&langswitch_lang=uk.
 24. Savickaya G.V. Analiz hozyaystvennoy deyatelnosti predpriyatiya : ucheb. posob. dlya stud. vuzov / G.V. Savickaya. - 4-e izd., pererab. i dop. - Minsk : Novoe znanie, 2000. - 688 s.
 25. Shevcova A.I. Sistema pokazateley i metodika ocenki sostoyaniya energeticheskoy bezopasnosti: nauch.-tehn. otchet / pod red. A.I. Shevcova. - Dnepropetrovsk, 1999. - 78 s.