Innovative solution – key factor for sustainable development of modern business

Authors:
O.F. Gryshchenko
Pages:
120 - 127
Language:
Ukrainian
Cite as:


Annotation

The article examines the approaches of modern scientists to the definitions of "decision" and "administrative decision". The author offered a definition of "innovative solution", and the principles of innovation decision-making and the role of the adoption of innovative solutions in the economic activities of modern enterprises.


Keywords
decision, alternative, innovative solutions, effective management, sustainable development


Links
 1. Marketing ta menedzhment innovaciynogo rozvitku: monografiya / Za zagalnoyu redakciieyu d.e.n., prof. S.M. Illyashenka. - Sumi: VTD <>, 2006. - 728 s.
 2. Menedzhment ta marketing innovaciy: monografiya / Za zagalnoyu redakciieyu d.e.n., prof. S.M. Illyashenka. - Sumi: VTD <>, 2004. - 616 s.
 3. Innovaciyniy rozvitok v Ukrayini: nayavniy potencial i klyuchovi problemi yogo realizaciyi [Elektronniy resurs]. - Rezhim dostupu: http://www.razumkov.org.ua/additional/analytical_report_NSD55_ukr.pdf
 4. Fathutdinov R. A. Razrabotka upravlencheskogo resheniya: uchebnik dlya vuzov. 2-e izd., dop. / R. A. Fathutdinov. - M.: ZAO <>, 1998. - 272 s.
 5. Zlobina N. V. Upravlencheskoe reshenie: uchebnoe posobie / N. V. Zlobina. - Tambov : Izd-vo Tamb. gos. tehn. un-ta, 2007. - 80 s.
 6. Smirnov E. A. Upravlencheskie resheniya / E. A. Smirnov. - M. : INFRA-M, 2001. - 264 s.
 7. Dikan N. V. Menedzhment: navch. posibnik / N. V. Dikan, I. I. Borisenko. - K. : Znannya, 2008. - 389 s.
 8. Vihanskiy O. S. Menedzhment: uchebnik / O. S. Vihanskiy, A. I. Naumov. - [3-e izd.]. - M. : Ekonomist, 2003. - 528 s.
 9. Mala N. T. Upravlinski rishennya: klasifikaciya ta proces priynyattya / N. T. Mala [Elektronniy resurs]. - Rezhim dostupu : http://vlp.com.ua/node/1905
 10. Yakimchuk Sergiy. Upravlinski rishennya v diyalnosti organiv miscevogo samovryaduvannya: zmist, osoblivosti ta sutnist / Sergiy Yakimchuk // Visnik Nacionalnoyi akademiyi derzhavnogo upravlinnya pri Prezidentovi Ukrayini. - 2009. - no1 - S. 153-159.
 11. Kolpakov V. M. Teoriya i praktika prinyatiya upravlencheskih resheniy: ucheb. posobie / V. M. Kolpakov. - [2e izd., pererab. i dop.]. - K. : MAUP, 2004. - 504 s.
 12. Chudnovskaya S.N. Upravlencheskie resheniya : uchebnik / S.N. Chudnovskaya. - M. : Eksmo, 2007. - 368 s.
 13. Kuzmin O.Ie., Melnik O.G. Osnovi menedzhmentu: pidruchnik / O.Ie. Kuzmin, O.G. Melnik. - K. : Akademvidav, 2003. - 416 s.
 14. Iermoshenko M.M. Menedzhment: navch. posibn. / M.M. Iermoshenko, S.A. Ierohin, O. A. Storozhenko; za zag. red. d.e.n., prof. M. M. Ieroshenka. - K. : Nacionalna akademiya upravlinnya, 2006. - 656 s.
 15. Gerchikova I. N. Menedzhment: uchebnik / I. N. Gerchikova. - [3-e izd., pererab. i dop.]. - M. : Banki i birzhi, YuNITI, 1997. - 501 s.
 16. Barabash Yu.O. Metodi ta etapi priynyattya upravlinskih rishen / Yu.O. Barabash // Ekonomichniy visnik Donbasu. - no4 (14). - 2008. - S. 121-123.
 17. Grosul V.A. Optimizaciya upravlinskih rishen torgovelnogo pidpriiemstva / V.A. Grosul [Elektronniy resurs]. - Rezhim dostupu: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VMSU/econ/2009_1/09gvanoa.htm.
 18. Bashkatova Yu.I. Upravlencheskie resheniya / Yu.I. Bashkatova. - M. : Moskovskiy mezhdunarodnyy institut ekonometriki, informatiki, finansov i prava, 2003 - 89 s.
 19. Ekonomichna enciklopediya: U troh tomah. T3 / [S. V. Mocherniy (vidp. red.) ta in.]. - K. : Vidavnichiy centr <>, 2002. - 952 s.
 20. Tronin Yu.N. Upravlencheskie resheniya: ucheb. posobie dlya vuzov / Yu.N. Tronin, Yu. S. Maslenchenkov. - M. : YuNITI-DANA, 2004. - 421 s.
 21. Marketing: pidruchnik / [V. Rudelius, O.M. Azaryan, O.A. Vinogradova ta in.; Red.-upor. O.I. Sidorenko, P.S. Redko]. - K. : Navchalno-metodichniy centr <>, 2005. - 422s.
 22. Ekonomichniy enciklopedichniy slovnik: u 2 t., T2 / [S.V. Mocherniy, Ya.S. Larina, O.A. Ustenko, S.I. Yuriy; Za red. S.V. Mochernogo] - Lviv : Svit, 2006. - 568 s.
 23. Kratkiy ekonomicheskiy slovar / Pod red. Yu.A. Belika i dr. - [2e izd., dop.]. - M. : Politizdat, 1989. - 399 s.
 24. Hrushch N.A. Problemi priynyattya upravlinskih rishen v sistemi strategichnogo upravlinnya pidpriiemstvami / N.A. Hrushch, O.S. Korpan, M.V. Zhelihovska // Visnik Hmelnickogo nacionalnogo universitetu. - 2010. - no1. - T1. - S. 41-45.
 25. Taraban S.V. Sutnist ponyattya <> / S.V. Taraban // Derzhava ta regioni. Seriya: Derzhavne upravlinnya. - 2009. - no1. - S. 170-174.
 26. Krechetov A.G. Innovacionnoe upravlenie predpriyatiem. On-line biblioteka / A.G. Krechetov [Elektronniy resurs]. - Rezhim dostupu : http://www.xserver.ru/user/inupp/.
 27. Rachinska G.V. Pidhodi shchodo viznachennya rezultativnosti innovaciynih rishen v upravlinnya tehnologichnimi procesami vigotovlennya mashin / G.V. Rachinska // Prometey. - 2009. - Vipusk 3 (30). - S. 98-101.
 28. Sitnikova D.S. Procedura prinyatiya upravlencheskogo resheniya v oblasti innovaciy / D.S. Sitnikova, I.B. Gusieva [Elektronniy resurs]. - Rezhim dostupu: http://www.mai.ru/events/sfiro/articles/sec7/sitnikova.doc.
 29. Kashura S.I. Vikoristannya metodu ekspertnih ocinok v procesi priynyattya innovaciynih rishen / S.I. Kashura [Elektronniy resurs] // Rezhim dostupu: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vsunud/2009-3E/09ksidpp.htm.
 30. Osovska G.V. Osnovi menedzhmentu. Navchalniy posibnik / G.V. Osovska, O.A. Kosovskiy. - K. : <>, 2006. - 664 c.