Historical pre-conditions of international relations forming in the field of innovative activity

Authors:
O.O. Mitsura
Pages:
107 - 113
Language:
Ukrainian
Cite as:


Annotation

Generalized description of benchmarking as instrument of the standard testing of efficiency of activity of enterprise in an external and internal business environment. Classification is conducted, the features of types of benchmarking are exposed and  the spheres of their application are grounded in the system of management of enterprise.


Keywords
innovations, science, cycles of development, technological mode, scientific revolution, globalization, integration


Links
  1. Ivanova N. Innovacionnaya sfera: kontury i perspektivy / N. Ivanova // Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya. - 2000. - no8.
  2. Kun T. Struktura nauchnyh revolyuciy / T.Kun. - M. : Progress, 1977. - 300 s. Leskov L.V. Sinergetika kultury / L.V. Leskov // Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 7 . Filosofiya. - no4. - 2004. - S. 35-57.
  3. Mokiy A.I., Mizhnarodniy innovaciyniy menedzhment : navchalno-metodichniy posibnik dlya samostiynogo vivchennya kursu / A.I. Mokiy, I.G. Polyakova, O.P. Osidach, I.G. Babec. - Lviv : vidavnictvo LKA, 2004. - 308 s.
  4. Semenov A. Konec otkrytiy i innovaciy?... [Elektronniy resurs] / A. Semenov - Rezhim dostupu: http://www.pereplet.ru/krylov/828.html#828.
  5. Stepin V.S., Filosofiya nauki i tehniki [Elektronniy resurs] / V.S. Stepin,
  6. V.G. Gorohov, M.A. Rozov // Filosofiya v Rossii. - M. : 1995. Rezhim dostupu : http://ru.philosophy.kiev.ua/library/fnt/00.html.
  7. Shvecov D.E. Sravnitelnyy analiz gosudarstvennoy innovacionnoy politiki stran mirovoy <> [Elektronniy resurs] / D.E. Shvecov - Rezhim dostupu : http://geopub.narod.ru/student/shvecov/1/main.htm.