Головний редактор

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю
Сумський державний університет (м. Суми, Україна)
Наукові інтереси: маркетинг інновацій, інноваційний менеджмент, екологічний маркетинг, економічні ризики, економіка знань

Заступник головного редактора

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії
Сумський державний університет (м. Суми, Україна)
Наукові інтереси: мотивація екологізації інноваційної діяльності, маркетинг екологічних інновацій, поведінка споживачів, теорія сталого розвитку

Технічні редактори

Кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю
Сумський державний університет (м. Суми, Україна)
Наукові інтереси: брендинг підприємств та територій, управління споживчим капіталом, партнерський маркетинг, PublicRelations
Кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю
Сумський державний університет (м. Суми, Україна)
Наукові інтереси: товарна інноваційна політика, тестування товарних інновацій, маркетинг інновацій

 

Члени редколегії

Доктор економічних наук, доцент кафедри мікроекономіки
Університет Щеціна (м. Щецін, Польща)
Наукові інтереси: ринок праці, міграційні дослідження, підприємництво
Доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю
Сумський державний університет (м. Суми, Україна)
Наукові інтереси: інновації в маркетингу, мерчандайзинг, оцінка ризиків, маркетингові комунікації, стратегічне планування
Ph.D., старший викладач
Університет Окленду (м. Окленд, Нова Зеландія)
Наукові інтереси:дифузія інновацій, управлінський облік, організаційні зміни, вимірювання продуктивності, стратегія та система збалансованих показників, системи адміністративного управління, теорія дифузії
Доктор економічних наук, професор, декан факультету економічної інформатики і менеджменту
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків, Україна)
Наукові інтереси: економічна кібернетика, маркетинг, менеджмент, організаційно-економічні механізми інноваційної діяльності
Доктор економічних наук, професор, професор департаменту фінансів
Національний дослідницький університет «Вища школа економіки» (м. Москва, Росія)
Наукові інтереси: внутрішні і зовнішні рейтинги, бізнес-аналітика, моделювання та економетрика, контролінг, інформаційні технологи, оптимізація
Клісіньскі Януш Сільверюшовіч
Доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри маркетингу та підприємництва
Техніко-Гуманітарна Академія (м. Бєльско-Бяла, Польща)
Наукові інтереси: маркетинг спорту, професійний статус спортивних керівників в Північній Америці і країнах Європейського Союзу, споживчий ринок спортивних товарів
Коціскі Дьордь
Доктор економічних наук, професор, декан економічного факультету, Директор інституту Світової і регіональної економіки, завідувач кафедри регіональної економіки
Університет Мішкольц (м. Мішкольц, Угорщина)
Наукові інтереси: інноваційна діяльність, регіональна економіка
Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та бізнес-адміністрування
Сумський державний університет (м. Суми, Україна)
Наукові інтереси: економіка та управління економічними системами, сталий розвиток та екологічна економіка, соціально-економічні проблеми інформаційного суспільства
Доктор економічних наук, професор, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки
ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України» (м. Суми, Україна)
Наукові інтереси: механізми вирішення еколого-економічних проблем охорони навколишнього середовища, природокористування та сталий соціально-економічний розвиток підприємств, проблеми соціально відповідального управління підприємствами
Нейкова Румяна Миколаївна
Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу та менеджменту
Вище училище страхування та фінансів (м. Софія, Болгарія)
Наукові інтереси: основи менеджменту, управління промисловими підприємствами, сталий розвиток економічних процесів, управління людськими ресурсами
Доктор економічних наук, професор, декан економічного факультету
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», (м. Харків, Україна)
Наукові інтереси: маркетинг, інноваційна діяльність, економіка інтелектуальної власності
Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
Університет митної справи та фінансів (м. Дніпропетровськ, Україна)
Наукові інтереси: стратегічний менеджмент і стратегічний маркетинг, економічна політика держави як чинник формування маркетингового середовища діяльності суб'єктів бізнесу
Доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу
Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (м. Київ, Україна)
Наукові інтереси: стратегічний маркетинг, управління торговельними марками, поведінка споживача, логістичний менеджмент, маркетинг в сфері послуг
Ph.D., професор (за сумісництвом)
Університет Торонто (м. Торонто, Канада)
Наукові інтереси: фінансовий ризик менеджмент, обчислювальні фінанси, бізнес аналітика, оптимізація, дослідження операцій, алгоритми, програмне забезпечення
Ph.D., науковий співробітник Кембриджської бізнес-школи
Кембриджський університет (м. Кембридж, Великобританія)
Наукові інтереси: енергоекономіка, економіка туризму, міжнародна міграція
Доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю
Сумський державний університет (м. Суми, Україна)
Наукові інтереси: маркетинг виробничо-технічної продукції, системи управління
Урбонавічюс Сігітас
Доктор соціальних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу
Вільнюський університет (м. Вільнюс, Литва)
Наукові інтереси: маркетинговий менеджмент, управління збутом, окремі аспекти поведінки споживача
Фалько Сергій Григорович
Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки і організації виробництва, директор Науково-освітнього комплексу «Контролінг та управлінські інновації»
Московський державний технічний університет ім. М. Баумана (м. Москва, Росія)
Наукові інтереси: інновації в управління, інноваційний менеджмент, контролінг на підприємствах, банківські ризики, економіка підприємств
Харічков Сергій Костянтинович
Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту ім. І.П. Продіуса
Одеський національний політехнічний університет (м. Одеса, Україна)
Наукові інтереси: економіка природокористування, управління інноваційним розвитком
Доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи
Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів, Україна)
Наукові інтереси: інноваційна модель розвитку економіки, маркетинговий і логістичний менеджмент, маркетинг, маркетинг інновацій, інноваційний менеджмент