Журнал «Маркетинг і менеджмент інновацій» започаткований кафедрою маркетингу та управління інноваційною діяльністю Сумського державного університету у лютому 2010 року (свідоцтво про реєстрацію серія КВ № ДР 16410-4882 Р від 05.02.2010 р.).

Згідно з Постановою Вищої атестаційної комісії № 1-05/2 від 23.02.2011 року журнал ММІ включено до Переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата економічних наук.

 

Періодичність видання – 4 рази на рік. Графік виходу номерів (№1 – березень; №2 – червень; №3 – вересень; №4 – грудень).

Мови публікацій – українська, російська, англійська.

 

Журнал «Маркетинг і менеджмент інновацій» висвітлює актуальні питання з маркетингу інновацій та інноваційного менеджменту. Розглядаються теоретичні, методологічні та практичні аспекти інноваційних трансформацій в економіці.

ММІ містить такі розділи:

- Маркетинг інновацій

- Інновації у маркетингу

- Інноваційний менеджмент

- Проблеми управління інноваційним розвитком

- Екологічний маркетинг та менеджмент

 

Головний редактор журналу - завідувач кафедри маркетингу та УІД Сумського державного університету, д.е.н., проф. Сергій Миколайович Ілляшенко.

Членами редколегії є відомі фахівці маркетингу та інноватики з університетів та наукових установ України (Київ, Харків, Донецьк, Львів, Одеса, Луганськ, Дніпропетровськ, Суми), Болгарії, Канади, Нової Зеландії, Польщі, Росії та Угорщини.

 

З умовами публікації та вимогами до оформлення матеріалів ви можете ознайомитись у відповідному розділі

 

Контакти редакції:

Поштова адреса: 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, СумДУ, кафедра маркетингу та УІД

Електронна адреса: mmi.sumy@gmail.com